#1: "De Heere Jezus over de Gemeente"

Door broeder D. Steenhuis op 4 november 2019.
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Bovenzaal, Profetie


#2: "De opstanding van de doden"

Door broeder J. Lukasse op 3 november 2019.
Trefwoorden: Dood, Opstanding


#3: "Laat uw hart niet in beroering raken..."

Door broeder N. Groot op 31 maart 2019.
Trefwoorden: Lijden, Trooster, Taak


#4: "Wat zei de Heere Jezus er van?"

Door broeder D. Steenhuis op 2 oktober 2018.
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Opname


#5: "Gods vertrekken"

Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016.

"Het was bijzonder dat een vreemde koningin dichterbij mocht komen bij koning Salomo. Door genade zijn wij dichterbij gekomen bij God door Zijn Zoon Jezus Christus. Het boek Hooglied gaat over een heidenvrouw, die bijzonder wordt omschreven door Salomo. Het huwelijk is een afbeelding van de relatie tussen Christus en Zijn gemeente. De vrouw uit Ho[...]"
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo


#6: "Eenheid in Hem, en veilig geborgen"

Door broeder D. Baarsen op 22 mei 2016.
Trefwoorden: Heilige Geest, Eenheid, In Christus


#7: "De Trooster"

Door broeder H. Huijzer op 23 augustus 2015.

"En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in den eeuwigheid. - Johannes 14:16[...]"
Trefwoorden: Trooster, Geest der Waarheid, Heilige Geest


#8: "Zoals een Vader Zijn kind draagt"

Door broeder C. Spek op 9 augustus 2015.
Trefwoorden: Vader, Liefde, Dragen


#9: "De gemeente gaat naar het Vaderhuis"

Door broeder D. Steenhuis op 7 oktober 2013.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Gemeente, Vaderhuis


#10: "Onderweg naar Gethsemane"

Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012.

"In de lijdensweek had de Here Jezus Christus oog voor Zijn Vader en voor ons. In het Johannes evangelie staat de relatie tussen de Here Jezus en Zijn Vader centraal. Het Johannes evangelie besteedt verschillende hoofdstukken aan de reis van het laatste avondmaal naar de hof van Gethsemane. Deze hoofdstukken bereiden ons voor om Hem te volgen, totda[...]"
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar


#11: "De Drie-eenheid"

Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011.

"God openbaart Zichzelf in Zijn Woord stap voor stap. Aan Abraham openbaarde God Zich nog niet als Here, maar aan Mozes wel. De Here Jezus is op aarde gekomen om Zijn Vader bekend te maken. We geloven in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest: een God in drie Wezens. We mogen God bewonderen ook al begrijpen we niet alles. De Here Jezus heeft d[...]"
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest


 

Gevonden:

Er zijn 11 preken gevonden waarin o.a. Johannes hoofdstuk 14 wordt aangehaald.