#1: "Het beste voor het laatst bewaard"

Door broeder D. Steenhuis op 28 april 2019.
Trefwoorden: Bruid, Wijn, Brandoffer


#2: "De Zon der gerechtigheid"

Door broeder P. van der Lugt op 23 december 2018.
Trefwoorden: Licht, Duisternis, Vrijheid


#3: "Zie het Lam van God"

Door broeder B. van Twillert op 11 maart 2018.
Trefwoorden: Lam van God, Gevallen wereld, Levend water


#4: "Evenwicht in de Schrift"

Door broeder J. Brouwer op 24 december 2017.
Trefwoorden: Evenwicht, Drie-eenheid, Genade en waarheid


#5: "Wie is het Woord?"

Door broeder J. Nugter op 25 december 2016.

"K = Koning der Koningen
E = Eeuwige Rots
R = Rechtvaardige Raadsman
S = Soevereine Heer
T = Trouwe Herder
[...]"
Trefwoorden: Eeuwige Woord, Schepping, Vleesgeworden Woord


#6: "Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"

Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016.

"Micha: wie is gelijk aan de Heere? Micha sprak over Gods goedertierenheid. Micha maakte het aanstaande oordeel van God bekend vanwege de afgoderij. Hij gaf ook dat later de zegen zal komen: er komt een ware Verlosser. Bethlehem was een kleine plaats, maar zou wel de geboorteplaats van de Verlosser worden. God heeft oog voor het kleine, bijv. voor [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser


#7: "Tien redenen voor de komst van de Heere Jezus"

Door broeder T. Stier op 14 december 2014.
Trefwoorden: Vervulling, Openbaring, Hogepriester


#8: "4 getuigenissen van onze Here Jezus Christus"

Door broeder T. Stier op 9 december 2012.
Trefwoorden: Zoon van David, Koning der Joden, Zoon van God


#9: "Het Wezen, de Wording, de Werking, het verWachten"

Door broeder J. Lukasse op 18 november 2012.
Trefwoorden: Verwachting


#10: "Mij is gegeven alle macht…"

Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012.

"De Here Jezus Christus heeft Koninklijke macht over alle machten in de lucht. Hij roept ons op om Zijn discipel te worden. Een discipel zijn betekent dat Hij op de allereerste plaats staat in heel ons leven. Vervolgens roept Christus ons op om te dopen: onderdompelen ter identificatie. Door de doop worden wij geidentificeerd met Christus leven, doo[...]"
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, Uitverkoren


#11: "Jezus Christus is soeverein over alles"

Door broeder J. Brouwer op 20 februari 2011.
Trefwoorden: Schepping, Soevereiniteit van God, Geloof


 

Gevonden:

Er zijn 11 preken gevonden waarin o.a. Johannes hoofdstuk 1 wordt aangehaald.