#1: "De prediking van het koninkrijk"

Door broeder P. van der Lugt op 11 oktober 2017.
Uit de serie: "Christus' Koningschap in het Mattheus evangelie".
Trefwoorden: Olijfberg, Gelukkig, Hemelen


#2: "Beslissingen nemen en de wil van God"

Door broeder W. Evers op 6 september 2015.
Trefwoorden: Beslissingen, De wil van God, Gods leiding


#3: "Het lichaam"

Door broeder D. Baarsen op 11 augustus 2013.

"Prediking is pas goed als wij gehoorzaam zijn aan Gods Woord. Het Woord van God is niet alleen kennis, maar ook de beleving van de werkelijkheid van het geloof. Ons gevoel verandert voortdurend en kan niet de basis zijn van onze beleving van Gods Woord. Beleven is lezen, geloven en doen. Ons leven met God bestaat uit lezen en bidden. Alle dingen z[...]"
Trefwoorden: Beleving, Lichaam, Tempel


#4: "De Here zal erin voorzien"

Door broeder N. Groot op 23 juni 2013.
Trefwoorden: Vertrouwen, Redding, Luisteren


 

Gevonden:

Er zijn 4 preken gevonden waarin o.a. Mattheus hoofdstuk 7 wordt aangehaald.