#1: "Het aangezicht van God"

Door broeder H. Huijzer op 24 april 2016.
Trefwoorden: Aangezicht, Mozes, Relatie


#2: "Na Pinksteren"

Door broeder J. Nugter op 31 mei 2015.
Trefwoorden: Getuigen, Zendingsbevel


#3: "Voorbede is belangrijk"

Door broeder D. Baarsen op 10 augustus 2014.

"Bekijk de video-opname op de website van Dick Baarsen.[...]"
Trefwoorden: Voorbede, Volharding, Bron van levend water


#4: "Mij is gegeven alle macht…"

Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012.

"De Here Jezus Christus heeft Koninklijke macht over alle machten in de lucht. Hij roept ons op om Zijn discipel te worden. Een discipel zijn betekent dat Hij op de allereerste plaats staat in heel ons leven. Vervolgens roept Christus ons op om te dopen: onderdompelen ter identificatie. Door de doop worden wij ge?dentificeerd met Christus leven, doo[...]"
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, Uitverkoren


 

Gevonden:

Er zijn 4 preken gevonden waarin o.a. Mattheus hoofdstuk 28 wordt aangehaald.