#1: "Loof den HEERE, want Hij is goed"

Door broeder P. van der Lugt op 10 maart 2019.
Trefwoorden: Lofprijs, Heil, Hosanna


#2: "Palmzondag"

Door broeder C. van Aalsburg op 25 maart 2018.
Trefwoorden: Palmzondag, Verwachten


#3: "Maar toen is Christus verschenen"

Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015.

"Door de zondeval kwam het kwaad, het elkaar beschuldigen, onechtheid etc. in de wereld. De wereld was niet meer goed zoals God hem gemaakt had. God was de mens kwijt en Adam was God kwijt. Toen kwam de Here Jezus Christus naar deze wereld om ons op te zoeken en te verlossen. Zacharia en Elisabeth leefden naar de wetten van God. Er was helaas geen [...]"
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis


#4: "Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"

Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014.

"In Bethfage (huis der vijgen) werden de discipelen gestuurd om een ezelin te halen met de boodschap dat de Meester het nodig had. Wat heeft God van ons genomen, omdat Hij het nodig had? We kunnen ons hart geven aan God, maar hebben wij ons leven toevertrouwd aan God? God vraagt of we bereid zijn, niet of wij geschikt zijn. God maakt ons geschikt. D[...]"
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna


 

Gevonden:

Er zijn 4 preken gevonden waarin o.a. Mattheus hoofdstuk 21 wordt aangehaald.