#1: "Vorm geen ongelijk span!"

Door broeder J. Nugter op 10 februari 2019.
Trefwoorden: Reinigen, Relatie, Geheiligd


#2: "Palmzondag"

Door broeder C. van Aalsburg op 25 maart 2018.
Trefwoorden: Palmzondag, Verwachten


#3: "Het is mij goed verdrukt te zijn geweest"

Door broeder A. Haverkamp op 12 juli 2015.
Trefwoorden: Verdrukking, Waarom, Paulus


#4: "Volgen"

Door broeder T. Stier op 3 mei 2015.

"Tijdens het vissen werden Petrus en Andreas geroepen door de Here Jezus Christus. Zij gaven direct gehoor en volgden Hem. Wij kunnen in beslag genomen worden door het werk voor de Here Jezus Christus en de Heer van het werk vergeten. De Here Jezus wil dat wij allereerst bij Hem komen om te rusten, daarna gaat het om het actief deelnemen aan het vol[...]"
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde


#5: "De rust die alleen Jezus geven kan"

Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010.

"De Here Jezus deed de uitnodiging aan een groep gelovige Joden. Wanneer zijn we belast? Iedereen kent moeite in zijn leven. Een last in het leven belemmert het leven met God. Een last gaat veel verder dan moeite in het leven. Een last is niet zelf te dragen. Een last kan veroorzaakt worden door allerlei wetten, die het zicht op het behoud belemmere[...]"
Trefwoorden: Overgave


 

Gevonden:

Er zijn 5 preken gevonden waarin o.a. Mattheus hoofdstuk 11 wordt aangehaald.