#1: "Het Koninkrijk"

Door broeder C. Stier op 12 augustus 2018.
Trefwoorden: Context, Hemelburgers, Hemelse gewesten


#2: "Is er een helper als het fout gaat?"

Door broeder D. Steenhuis op 5 februari 2018.
Uit de serie: "Gezegend met alle geestelijke zegen".
Trefwoorden: Jefta, Spijsoffer


#3: "De vervulling van het koninkrijk"

Door broeder C. Stier op 13 december 2017.
Uit de serie: "Christus' Koningschap in het Mattheus evangelie".
Trefwoorden: Gelijkenis, Strijd, Waakzaamheid


#4: "Onze liefde voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 30 maart 2014.

"Van nature hebben wij geen liefde voor God, maar God heeft van harte lief. Hij heeft ons opgezocht in Zijn liefde. Hij heeft Zijn liefde bevestigd in het lijden en sterven van Zijn Zoon Jezus Christus. God vraagt van ons om te erkennen dat Jezus Christus ons Heer is. Niet wij zelf, maar Christus hoort op de troon van ons leven te zitten. Als wij on[...]"
Trefwoorden: Liefde


 

Gevonden:

Er zijn 4 preken gevonden waarin o.a. Mattheus hoofdstuk 10 wordt aangehaald.