#1: "Het Loofhuttenfeest"

Door broeder P. van der Lugt op 10 november 2019.
Trefwoorden: Loofhuttenfeest, Soekot, Herder


#2: "Christus werkt vanuit de hemel"

Door broeder B. van der Bosch op 9 juni 2019.
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Vaderhuis


#3: "Pinksteren, de vijftigste"

Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017.

"De Heilige Geest is gekomen en als wij tot geloof in de Here Jezus Christus komen, dan komt de Heilige Geest in ons. Vanaf dat moment zijn wij deelgenoten van de goddelijke natuur geworden. Op dat moment zijn wij gedoopt in de Heilige Geest en behoren wij tot het lichaam van Christus. Vanaf dat moment complementeren wij de Here Jezus Christus. Op [...]"
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer


#4: "Wekenfeest"

Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015.

"Op de vijftigste dag moesten twee broden bewogen worden. Op Pesach (50 dagen eerder) werd een schoof van de eerstelingen bewogen: de Here Jezus Christus was als eersteling van tussen de doden opgestaan. De beweegbroden waren ook eerstelingen nadat de graanoogst was binnengehaald. De beweegbroden wijzen ook op de Here Jezus Christus. Pinksteren is e[...]"
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest


#5: "De feesten des HEEREN: Loofhuttenfeest"

Door broeder H. van de Lagemaat op 6 juni 2012.
Uit de serie: "De feesten des HEEREN".
Trefwoorden: Feesten, Loofhuttenfeest, Soekkot


#6: "De feesten des HEEREN: Jom Kippoer"

Door broeder H. van de Lagemaat op 4 april 2012.
Uit de serie: "De feesten des HEEREN".
Trefwoorden: Jom Kippoer, Verzoening


#7: "De feesten des HEEREN: Pinksteren"

Door broeder H. van de Lagemaat op 1 februari 2012.
Uit de serie: "De feesten des HEEREN".
Trefwoorden: Feesten, Shevoeoot, Pinksteren


#8: "De feesten des HEEREN: Eerstelingen"

Door broeder H. van de Lagemaat op 4 januari 2012.
Uit de serie: "De feesten des HEEREN".
Trefwoorden: Feesten, HEREN, Eerstelingen


#9: "De feesten des HEEREN: Pesach "

Door broeder H. van de Lagemaat op 2 november 2011.
Uit de serie: "De feesten des HEEREN".
Trefwoorden: Feesten, Pasen, Pesach


#10: "De feesten des HEEREN: Sabbat"

Door broeder H. van de Lagemaat op 5 oktober 2011.
Uit de serie: "De feesten des HEEREN".
Trefwoorden: Feesten, HEREN, Sabbat


#11: "Loofhuttenfeest; louter vreugde"

Door broeder T. Stier op 26 september 2010.

"Het Loofhuttenfeest is ??n van de feesten van de Here. De Here staat centraal en niet wijzelf. Het gaat om de verheerlijking van Zijn Naam. Wij mogen ons verheugen in de Naam van de Heer, om de zegen die de Here ons geeft, om de verzoening door de Here Jezus. De Here heeft ons overvloed gegeven, maar Hij heeft ons ook kwaliteit gegeven; wij mogen H[...]"
Trefwoorden: Feesten, Vreugde, Loofhuttenfeest


#12: "Het geluid van de Shofar"

Door broeder P. van der Lugt op 12 september 2010.

"Afgelopen week heeft de Israelische gemeenschap het Joods Nieuwjaar gevierd. Daarnaast vieren de Joden nog 3 keer Nieuwjaar. Ondanks de verschillende meningen over wat nu het echte joodse Nieuwjaar is, kunnen Joden daarmee leven. Zij denken niet op onze manier; iets hoeft niet alleen waar of niet waar te zijn. De Here heeft aan Israel geboden om fe[...]"
Trefwoorden: Israel, Messias, Verlossing


 

Gevonden:

Er zijn 12 preken gevonden waarin o.a. Leviticus hoofdstuk 23 wordt aangehaald.