#1: "Het Evangelie in het Evangelie"

Door broeder A. van den Berk op 13 maart 2016.
Trefwoorden: Wedergeboorte, Liefde, Heilige Geest


#2: "Hart voor Israel"

Door broeder A. Haverkamp op 27 juli 2014.
Trefwoorden: Israel, Gebed, Zegen


#3: "Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"

Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014.

"De Here Jezus Christus had beloofd de Heilige Geest uit te storten. De Heilige Geest werd uitgestort op het Joodse Pinksterfeest, het Wekenfeest. Pinksteren is de vervulling van het werk van Christus. Het gaat om Hem, niet om de bijzondere tekenen. Wij hebben de Heilige Geest als gave ontvangen. Er is geen belofte dat wij alle gaven zullen ontvange[...]"
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente


#4: "Het hart"

Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013.

"Ons geestelijk hart is de bron van ons geestelijk leven. Ons hart is van nature niet goed (arglistig). De geschiedenis van David, Batseba en Uria is zeer beschamend. De profeet Nathan liet door een gelijkenis het onrecht van David zien. Het Woord van God is als een spiegel, het laat zien hoe arglistig ons hart is. God overtuigt ons door Zijn Geest [...]"
Trefwoorden: Hart, Reiniging


#5: "De Heilige Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 4 maart 2007.

"We moeten opnieuw geboren worden om tot God te komen. Als wij geboren zijn dan leren wij lopen, wandelen door de Geest (achter Hem aan gaan, in Zijn voetstappen). De Heilige Geest zal de Here Jezus verheerlijken. Wandelen door de Geest gebeurt in rust, het betekent een keuze om te staan, het betekent vooruit gaan, het betekent dingen achterlaten,[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Heilige Geest, Rust, Gehoorzaamheid


 

Gevonden:

Er zijn 5 preken gevonden waarin o.a. Ezechiel hoofdstuk 36 wordt aangehaald.