#1: "De Zon der gerechtigheid"

Door broeder P. van der Lugt op 23 december 2018.
Trefwoorden: Licht, Duisternis, Vrijheid


#2: "De lofzang van Zacherias"

Door broeder D. van Wijck op 14 augustus 2016.
Trefwoorden: Profetie, Verwachting, Belofte


#3: "Jesaja - hoofdstuk 54 en verder (slot)"

Door broeder D. Steenhuis op 6 mei 2013.

"De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. (Jesaja 61:1a)

Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God Zich over u verblijden. (Jesaja 62:5b)[...]"
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: Jezus Christus


 

Gevonden:

Er zijn 3 preken gevonden waarin o.a. Jesaja hoofdstuk 60 wordt aangehaald.