#1: "Bekering"

Door broeder J.H. Meinema op 28 januari 2018.
Trefwoorden: Berouw, Zonde, Naderen tot God


#2: "Jesaja - hoofdstuk 54 en verder (slot)"

Door broeder D. Steenhuis op 6 mei 2013.

"De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. (Jesaja 61:1a)

Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God Zich over u verblijden. (Jesaja 62:5b)[...]"
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: Jezus Christus


#3: "Jona's zucht"

Door broeder J. Brouwer op 16 december 2012.
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Oordeel, Bekering, Zuchten


 

Gevonden:

Er zijn 3 preken gevonden waarin o.a. Jesaja hoofdstuk 58 wordt aangehaald.