#1: "Het Loofhuttenfeest"

Door broeder P. van der Lugt op 10 november 2019.
Trefwoorden: Loofhuttenfeest, Soekot, Herder


#2: "De Here Jezus is mijn Herder"

Door broeder J.H. Meinema op 29 januari 2017.
Trefwoorden: Herder, Hoop, Redding


#3: "Jahweh - Rohi: de HEERE is Herder "

Door broeder D. Steenhuis op 2 februari 2015.
Uit de serie: "Negen schilderijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jahweh, Rohi, Herder


#4: "Groeien in geloven in de Goede Herder"

Door broeder W. Evers op 22 juni 2014.

"De Here Jezus Christus zei tegen Zijn discipelen en de Farizeeen: "Ik ben de Goede Herder" en "Ik ben de Deur". Door het geloof alleen kunnen zeggen: "De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets". De Here Jezus Christus is gekomen, omdat wij leven hebben in al Zijn volheid. Hij wil dat wij groeien in geloven in Jezus Christus als Goede Herder. Scha[...]"
Trefwoorden: Goede Herder, Groeien, Vertrouwen


#5: "Onze Herder"

Door broeder N. Groot op 27 juni 2010.

"Schapen herkennen de stem en het geluid van de herder. Een herder kent alle schapen. Een herder moet veel weten en kunnen. Elke gemeente heeft herders, oudsten met de Here Jezus als Opperherder. De psalm beschrijft het geheim van een vreugdevol leven. Een vreugdevol sterven en een vreugdevol eeuwig leven. De Heer is onze Herder. Hij voorziet in elk[...]"
Trefwoorden: Herder, Verlossing, Eeuwigheid


 

Gevonden:

Er zijn 5 preken gevonden waarin o.a. Psalmen hoofdstuk 23 wordt aangehaald.