#1: "Leven in gemeenschap"

Door broeder G. Vochteloo op 21 oktober 2018.
Trefwoorden: Betrouwbaar, Verblijden, Vrede


#2: "De bijbel, een blok aan het been?"

Door broeder J. Nugter op 11 februari 2018.
Trefwoorden: Bekering, Doop, Bevrijding


#3: "Het werkzame Woord"

Door broeder J. Lukasse op 4 februari 2018.

"1. Wij moeten de bijbel lezen,
2. overdenken en overpeinzen,
3. memoriseren,
4. en praktiseren.
[...]"
Trefwoorden: Bijbel, Sabbatsrust, Woord van God


#4: "Verblijdt u in Hem"

Door broeder G. Vochteloo op 26 november 2017.
Trefwoorden: Vreugde, Troost, Woord van God


#5: "Het is mij goed verdrukt te zijn geweest"

Door broeder A. Haverkamp op 12 juli 2015.
Trefwoorden: Verdrukking, Waarom, Paulus


#6: "Leven en groeien"

Door broeder W. Evers op 7 juli 2013.

"De bedoeling van ons leven, van de ranken is vrucht dragen. De vrucht van de Geest moet groeien in ons leven. Het leven van Christus moet in ons leven openbaar worden. Onze hemelse Vader wordt verheerlijkt als wij vrucht dragen. Het gaat in het leven niet om of wij gelukkig zijn of worden, maar om de verheerlijking van de Vader. De Vader wordt ook [...]"
Trefwoorden: Groei, Leven, Vrucht dragen


#7: "Er komt een tijd !"

Door broeder F. ter Velde op 13 maart 2011.

"Mensen houden steeds meer van zichzelf. We leven in een tijd waarin de mens zichzelf centraal stelt. Ook in de gemeente zijn er mensen, die allereerst hun eigen behoeftes centraal zetten. We willen horen wat we graag willen horen anders lopen we weg. Ons gevoel en ervaring staan centraal. Zonder heldere definiering van de levensdoelen verdwaalt ied[...]"
Trefwoorden: Verdrukking, Christus, Beeld


#8: "Woord van God is als honing"

Door broeder A. Haverkamp op 18 juli 2010.

"Eet en drink "Gods Woord"; het is voedsel voor uw ziel. Download hieronder de uitgebreide samenvatting van deze preek. [...]"
Trefwoorden: Woord van God


 

Gevonden:

Er zijn 8 preken gevonden waarin o.a. Psalmen hoofdstuk 119 wordt aangehaald.