#1: "God dienen op de Weg"

Door broeder G. Vochteloo op 28 oktober 2012.
Trefwoorden: Dienstbaar, Gemeente, Vrucht dragen


#2: "De Waarheid maakt vrij"

Door broeder J. Heijdeman op 7 oktober 2012.
Trefwoorden: Woord van God, Vrijheid, Discipelschap


#3: "De weg van de goddelozen / die rechtvaardig zijn"

Door broeder J.H. Meinema op 27 maart 2011.
Trefwoorden: Vertrouwen, Verwachting, Overgave


#4: "De schepping"

Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010.

"Op de eerste en laatste bladzijde van de Bijbel wordt er gesproken over bomen. Bomen spelen een belangrijke rol in de Bijbel. Vruchten en noten zijn goed voor ons. Uit het zaad komt weer een hele boom. Het zaad verwijst naar Jezus Christus. Wij moeten vruchten en het zaad, dat is de Here Jezus, eten. Van nature leven wij als goddelozen, maar door g[...]"
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur


 

Gevonden:

Er zijn 4 preken gevonden waarin o.a. Psalmen hoofdstuk 1 wordt aangehaald.