#1: "De Zon der gerechtigheid"

Door broeder P. van der Lugt op 23 december 2018.
Trefwoorden: Licht, Duisternis, Vrijheid


#2: "Christus als de Alfa en Omega"

Door broeder B. van Twillert op 12 december 2018.
Uit de serie: "Wanneer Christus verschijnt".
Trefwoorden: Alfa, Omega, Heilige stad


#3: "Komt de gemeente nog weer terug op Aarde?"

Door broeder D. Steenhuis op 1 mei 2017.
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Gemeente, Nieuwe Hemel, Nieuwe Aarde


#4: "Ontzag voor gezag"

Door broeder T. Stier op 14 februari 2016.

"Hebben wij ontzag voor het gezag van God en Zijn Woord? De duivel wil gelijk zijn aan God, de Allerhoogste. De duivel probeert voortdurend zoveel mogelijk mensen achter hem te krijgen. Uiteindelijk zal hij zich in de tempel laten vereren. Er is een geestelijke strijd gaande. God heeft het licht geschapen om te heersen. God heeft koningen, oudsten,[...]"
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen


#5: "Naar Gods beeld"

Door broeder P. van der Lugt op 20 september 2015.

"De Here Jezus Christus verweet de leiders dat ze niet in Hem geloofden. De joodse leiders probeerden Hem te verleiden door strikvragen. Zij wilden Hem aanklagen. De Here Jezus Christus was erg duidelijk naar Zijn tegenstanders. Hij doorzag de strikvraag en antwoordde met wijsheid: "...en geef aan God wat van God is". God heeft een beeld en de m[...]"
Trefwoorden: Beeld, Afbeelding, Gelijkenis


#6: "De derde dag, de opstandingsdag"

Door broeder G. Vochteloo op 28 juni 2015.
Trefwoorden: Opstanding, Schepping, De derde dag


#7: "Het scheppende, verlossende en eeuwige Woord"

Door broeder S. van Groningen op 1 februari 2015.
Trefwoorden: Woord van God, Schepping, Verlossing


#8: "De priesterlijke zegen"

Door broeder P. van der Lugt op 20 juli 2014.
Trefwoorden: Zegen, Genade, Vrede


#9: "4 getuigenissen van onze Here Jezus Christus"

Door broeder T. Stier op 9 december 2012.
Trefwoorden: Zoon van David, Koning der Joden, Zoon van God


#10: "Wie de mens was en is"

Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011.

"De mens was zeer goed geschapen, maar de mens is in zonde gevallen. Toch zocht God de mens op en toonde Zijn genade. De Here Jezus leefde in heerlijkheid, maar Hij verliet de heerlijkheid voor ons. God vraagt om naar Hem te luisteren, maar de Here Jezus moest direct vluchten voor de mens toe Hij op aarde kwam. Hij werd veracht door de mensen. Uitei[...]"
Trefwoorden: Mens, Genade, Bloed


#11: "De schepping"

Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010.

"Op de eerste en laatste bladzijde van de Bijbel wordt er gesproken over bomen. Bomen spelen een belangrijke rol in de Bijbel. Vruchten en noten zijn goed voor ons. Uit het zaad komt weer een hele boom. Het zaad verwijst naar Jezus Christus. Wij moeten vruchten en het zaad, dat is de Here Jezus, eten. Van nature leven wij als goddelozen, maar door g[...]"
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur


 

Gevonden:

Er zijn 11 preken gevonden waarin o.a. Genesis hoofdstuk 1 wordt aangehaald.