Zoek een bijbeltekst of trefwoord. Bijvoorbeeld: 'joh 3:16'  ,  'psalm 23'  ,  '1petrus 1:1-5'  ,  'liefde' .

  


Psalmen

HOOFDSTUK: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


Psalmen 23 :1-6

1   Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. 
2   Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. 
3   Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil. 
4   Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. 
5   Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. 
6   Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen. 

Preken waarin dit hoofdstuk - Psalmen 23 - wordt aangehaald:

"De Here Jezus is mijn Herder" (Br. J.H. Meinema)
"Groeien in geloven in de Goede Herder" (Br. W. Evers)
"Het Loofhuttenfeest" (Br. P. van der Lugt)
"Jahweh - Rohi: de HEERE is Herder " (Br. D. Steenhuis)
"Onze Herder" (Br. N. Groot)