Zoek een bijbeltekst of trefwoord. Bijvoorbeeld: 'joh 3:16'  ,  'psalm 23'  ,  '1petrus 1:1-5'  ,  'liefde' .

  


Psalmen

HOOFDSTUK: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


Psalmen 122 :1-9

1   Een lied Hammaaloth, van David. Ik verblijd mij in degenen, die tot mij zeggen: Wij zullen in het huis des HEEREN gaan. 
2   Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem! 
3   Jeruzalem is gebouwd, als een stad, die wel samengevoegd is; 
4   Waarheen de stammen opgaan, de stammen des HEEREN, tot de getuigenis Israels, om den Naam des HEEREN te danken. 
5   Want daar zijn de stoelen des gerichts gezet, de stoelen van het huis van David. 
6   Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. 
7   Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen. 
8   Om mijner broederen en mijner vrienden wil, zal ik nu spreken, vrede zij in u! 
9   Om des huizes des HEEREN, onzes Gods wil, zal ik het goede voor u zoeken. 

Preken waarin dit hoofdstuk - Psalmen 122 - wordt aangehaald:

"Jeruzalem dat ik bemin" (Br. A. Knoester)