Zoek een bijbeltekst of trefwoord. Bijvoorbeeld: 'joh 3:16'  ,  'psalm 23'  ,  '1petrus 1:1-5'  ,  'liefde' .

  


Jesaja

HOOFDSTUK: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


Jesaja 12 :1-6

1   En te dienzelfden dage zult gij zeggen: Ik dank U, HEERE! dat Gij toornig op mij geweest zijt, maar Uw toorn is afgekeerd, en Gij troost mij. 
2   Ziet, God is mijn Heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen; want de Heere HEERE is mijn Sterkte en mijn Psalm, en Hij is mij tot Heil geworden. 
3   En gijlieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils; 
4   En zult te dienzelfden dage zeggen: Dankt den HEERE, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken! vermeldt, dat Zijn Naam verhoogd is. 
5   Psalmzingt den HEERE, want Hij heeft heerlijke dingen gedaan; zulks zij bekend op den gansen aardbodem. 
6   Juich en zing vrolijk, gij inwoners van Sion! want de Heilige Israels is groot in het midden van u. 

Preken waarin dit hoofdstuk - Jesaja 12 - wordt aangehaald:

"De Heilige van Israel" (Br. P. van der Lugt)
"Op die dag..." (Br. N. Groot)
"Op die dag..." (Br. S. van Groningen)
"Verrekijkers" (Br. J. Lukasse)