Zoek een bijbeltekst of trefwoord. Bijvoorbeeld: 'joh 3:16'  ,  'psalm 23'  ,  '1petrus 1:1-5'  ,  'liefde' .

  


Johannes 3 :16-17

16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. 

Preken waarin dit hoofdstuk - Johannes 3 - wordt aangehaald:

"Drinken van de Bron van Levend Water" (Br. B. van Twillert)
"Een nieuw begin" (Br. J. Brouwer)
"Geestelijke geboorte" (Br. J. Heijdeman)
"Het beste voor het laatst bewaard" (Br. D. Steenhuis)
"Het Evangelie in het Evangelie" (Br. A. van den Berk)
"Jezus is het hoofd van Zijn lichaam: de gemeente" (Br. J. Brouwer)
"Vertrouwen in God " (Br. H. Huijzer)